MTÜ Kuriteoohvrite Toetamise Ühing OHVRIABI

Kuriteoohvrite Toetamise Ühing "Ohvriabi" on kodanikualgatuslik organisatsioon, mis on tegutsenud juba aastast 1995.

2006 aastal loodi riiklik ohvriabisüsteem, millega Ühing teeb tõhusat koostööd ning mille tõttu on Ühingul, kui vabatahtlikkuse alusel tegutseval organisatsioonil võimalus toetada ka neid, kes ei kvalifitseeru kuriteo ohvriks, ent kes ometi elavad läbi samasuguseid kannatusi.


Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu "Ohvriabi" eesmärk on pakkuda inimlikku tuge neile, kes seda hetkel vajavad ning pakkuda võimalust neile, kes tahavad teisi toetada. Eestis langeb aastas kurjade tegude ohvriks umbes 250 000 inimest. Üks organisatsioon ei suuda kõik neid inimesi toetada, ent ühiskond tervikuna suudab. Igaüks saab teha midagi, oluline on tahe ja soov näha ning toetada abi vajajat.

MTÜ Ohvriabi on Euroopa Ohvriabi organisatsiooni liige.

   
Ohvriabi juhindub oma töös vabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest.

a/a SEB EE751010022018620000
MTÜ K.T.Ü OHVRIABI
Reg. nr. 80088552

ohvriabi@ohvriabi.ee

Harkujärve, Kiriku tee 2, Harku vald, Harjumaa, 76912