OHVRITE PÄEVALE PÜHENDATUD KONVERENTS


Hea meel on kutsuda Teid Ohvriabi aastakonverentsile

reedel, 22. veebruaril 2019 kella 11.00 – 15.15

Tallinnas, Paadi tn 5, Hotell Euroopa, Põhja-Euroopa saalis
 

LAPSE HÄÄL KURITEOOHVRINA

 
2017. aastal registreeriti 557 seksuaalkuritegu. Teo toimepanija oli kannatanule võõras 15% juhtudest.
Pereliikmetest ja sugulastest oli lapse väärkohtlejateks kõige sagedamini – 51 ehk 80% juhtudest – isa või kasuisa.
 Miks me ohvrite hääli ei kuule?
 
11.00 – 11.15 Kogunemine ja kohv

11.15 – 11.30 Tervitussõnad Eesti Päevalehe ajakirjanik Laura Mallene´lt

11.30 – 12.00 Vaikivad ohvrid-seksuaalse väärkohtlemise jäljed ja traumatöö laste ning noortega .
Stefart Therapy OÜ, psühhoterapeut-kunstiterapeut Helen Tartes-Babkina

 
12.00 – 12.30 Vägivalda pealtnäinud laps on vägivalla ohver. Kas tõesti?
Sotsiaalkindlustusamet, Ohvriabi juht, Jako Salla
 
12.30 – 13.00 Seksuaalkuriteo ohvri mõtted, tunded, käitumine. Käitumine kui sõnum.
Tartu Laste Tugikeskus, psühholoog, Eha Berezjuk
 
13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 – 14.30 Millest mõtlevad seksuaalkurjategijad vanglas?
Tartu vangla, psühholoog, Margus Veem
 
14.30 – 15.00 Märka mind, mõista mind, suuna mind.
Maarjamaa Hariduskolleegium, psühholoog, Killu Kaare

 
15.00 – 15.15 Kokkuvõtted ja tagasiside
 

Päeva modereerib Gähtlin Leppänen

Konverentsi sihtgrupp: kõik sihtgrupiga töötavad spetsialistid: koolide ja lasteaedade töötajad, päeva- tugi- ja turvakeskuste töötajad, ministeeriumite esindajad, lastekaitse spetsialistid, sotsiaaltöötajad, politseiametnikud.
Registreerumiseks võtke ühendust:
ohvriabi@ohvriabi.ee
Kohtade arv piiratud!