OHVRITE PÄEVALE PÜHENDATUD KONVERENTS 


Hea meel on kutsuda Teid Ohvriabi aastakonverentsile

 

 
neljapäeval, 22. veebruaril 2018 kella 11.00 – 15.15
Tallinnas, Raekoja plats 14, Õpetajate Majas, II korruse Hansa saalis

 
PEREVÄGIVALLA MÕJU LAPSELE

2015 aastal registreeriti Eestis ametlikult 2997 perevägivalla juhtumit. 14% kuritegudest oli suunatud
lapsevanemate poolt lapse vastu. Enam kui veerandi puhul kõikidest kuritegudest olid tunnistajateks lapsed.

11.00 – 11.15 Kogunemine ja kohvilaud
 
11.15 – 11.30 Tervitussõnad Ohvriabi asutajaliige Avo Üpruselt
 
11.30 – 12.00 Lapskannatanuga registreeritud peresisese vägivalla kuriteod Justiitsministeerium, Brit Tammiste ja Kaire Tamm
 
12.00 – 12.30 Laps ja perevägivald EELK Perekeskus, Pia Ruotsala
 
12.30 – 13.00 Laps varjupaigas Pärnu Naiste tugikeskus, Margo Orupõld
 
13.00 – 14.00 Lõuna
 
14.00 – 14.30 Perevägivallas kannatanud laste abistamine
Marienthali Kliinik, Piret Visnapuu-Bernadt, psühhiaater
 
14.30 – 15.00 Seksuaalse väärkohtlemise mõju minapildi kujunemisele Perevägivallas ellujääja, Hedvig Madisson
 
15.00 – 15.15 Kokkuvõtted ja tagasiside

 
Päeva modereerib Gähtlin Leppänen

Konverentsi sihtgrupp: kõik lastega töötavad spetsialistid: koolide ja lasteaedade töötajad, päeva- tugi- ja
turvakeskuste töötajad, ministeeriumite esindajad, lastekaitse spetsialistid, sotsiaaltöötajad, politseiametnikud.