OHVRITE PÄEVALE PÜHENDATUD KONVERENTS


Hea meel on kutsuda Teid Ohvriabi aastakonverentsile

reedel, 21. veebruaril 2020 kella 11.00 – 15.00

Tallinnas, Kadaka Konverentsikeskuses, Kadaka tee 4, ühendatud saalides KUU+MARSS.

 

EMAD – LÄHISUHTEVÄGIVALLA VAIKIVAD OHVRID

 Lähisuhtevägivald on keeruline, raskesti tabatav, määratletav ja mõõdetav nähtus, sest ta toimub inimeste privaatelu sfääris, lähedaste inimeste vahel ja on avalikkuse eest varjatud. Perevägivald on kompleksne probleem, kuhu ei ole haaratud

mitte ainult ohver ja vägivallatseja, vaid ka ülejäänud pereliikmed kas pealtnägijate või kannatajatena, samuti ka laiem ringkond inimesi, nagu naabrus- ja kogukond. Kuidas sellest kõigest välja saada, seda konverentsil arutamegi.

 
11.00 – 11.15 Kogunemine ja kohv

11.15 – 11.30 Tervitussõnad Rahvastikuminister Riina Solman

11.30 – 12.00 Naiste kogemustest tugikeskuse näitel
Pärnu Naiste Tugikeskus MTÜ, Haini Tammeoks
 
12.00 – 12.40 Emotsionaalse vägivalla mõju lapse arengule
Perekeskus Sina ja Mina, paari- ja pereterapeut, Meelike Saarna
 
12.40 – 13.30 Lõuna kohvikus Plus

13.30 – 14.10 Vägivaldse suhte anatoomia
Gestaltpsühhoterapeut, Mirjam Püvi
 
14.10 – 14.40 Kui kaua ma oleksin veel kannatanud?
 Lähisuhtevägivalda aastaid kogenud ema, Ene Veersalu
 
14.40 – 15.00 Kokkuvõtted ja tagasiside


 

Päeva modereerib Gähtlin LeppänenKonverentsi sihtgrupp: kõik sihtgrupiga töötavad spetsialistid - koolide ja lasteaedade töötajad, päeva- tugi- ja turvakeskuste töötajad, ministeeriumite esindajad, lastekaitse spetsialistid, sotsiaaltöötajad, politseiametnikud.

Registreerumine: ohvriabi@ohvriabi.ee

Hind sisaldab konverentsi, materjale, kohvi- ja lõunapausi (praad ja magustoit).


 

Osalejatele väljastatakse tunnistus.