OHVRITE PÄEVALE PÜHENDATUD KONVERENTS



 






Hea meel on kutsuda Teid Ohvriabi aastakonverentsile

kolmapäeval, 22. veebruaril 2017 kella 11.00 – 15.15
Tallinnas, Hotellis Dzingel, Tallinn, Männiku tee 89, saal C. 


TUGIISIKU ROLL ÜHISKONNAS

 

11.00 – 11.15 Kogunemine ja kohvilaud

11.15 – 11.30 Tervitussõnad: Sotsiaalkindlustusamet, Kersti Kask, kvaliteediüksuse nõunik

11.30 – 12.00 Puudega lapse tugiisikuteenus haridusasutuses            Sotsiaalkindlustusamet, Ebeli Berkman. 

12.00 – 12.30 Vabatahtlik tugiisik riskikäitumisega noorele                           RuaCrew, Annegrete Johanson 

12.30 – 13.00 Tugiisiku tähtsus kaineks ja hingeliselt terveks jäämisel          Lootuse Küla, Ragnar Turgan

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 – 14.30 Tugiisikuteenus vanglast vabanejatele                      
Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut, Eva Üprus 


14.30 – 15.00 MARAC võrgustikupõhise juhtumikorralduse mudeli tutvustus ning vabatahtliku tugiisiku roll selles
Sotsiaalkindlustusamet, Triin Raudsepp


15.00 – 15.15 Kokkuvõtted ja tagasiside



Päeva modereerib Gähtlin Leppänen

Konverentsi sihtgrupp: kõik lastega töötavad spetsialistid (koolide ja lasteaedade töötajad, päeva- tugi- ja turvakeskuste töötajad, ministeeriumite esindajad, lastekaitse spetsialistid, sotsiaalnõunikud, politseametnikud, vanglaametnikud, alaealiste komisjonide liikmed jne).