UUDISED

Viimsi turvalisusepäev
16.09.2017

Ohvriabi MTÜ oli esindatud 16 septembril 2017 Viimsi turvalisusepäeval. Üritust korraldab Viimsi Vallavalitus ja seda juba 11 korda.

Jagasime värvimiseks lastele lehti ja arutlesime turvalisuse teemal. Vanemad ikka on rääkinud, et kuidas liikluses käituda, et enne tuleb vaadata, kas autot tuleb või mitte ja võõrale ka ei tohi ust lahti teha. Lastel olid helkurid jope küljes, ütlesid, et koolikotil on ka. Internetiturvalisusest vestlesime samuti ja lapsed ikka teadsid, et internetti kõike üles ei maksa riputada. Üks laps ütles, et tema vanemal on Facebook selle jaoks, et lapse huviringiga seotud uudiseid näha, pigem nagu infokanal, mitte enda kohta info andmiseks. Üldiselt näib, et lapsed on väga targad ja teadlikud.


Pilte saab vaadata ka Viimsi Vallavalitsuse Facebooki lehelt:
https://www.facebook.com/ViimsiVald/?fref=ts


Uudis ja fotod: Kerttu Rändur.

     
Pressiteade: 

22.02.2017
tähistati üleeuroopalist kuriteoohvrite toetamise päeva. Kuriteoohrvite Toetamise Ühing “Ohvriabi” korraldas sel päeval konverentsi hotellis "DZINGEL."

 
Konverentsi avas Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedinõunik Kersti Kask, kes on juhtinud EELK Kriminaaltöö keskuse peretööd, osalenud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste väljatöötamisel ja osutamisel ning kuulub EELK Tallinna Peeteli koguduse juhatusse.
 
Konverentsi modereerisid Keili Kollamaa ja Gähtlin Leppänen, MTÜ "Ohvriabi" juhatuse liikmed. Ettekannetega anti ülevaade erinevatele sihtgruppidele suunatud  tugiisikuteenustest. EELK on aktiivne partner avalikule sektorile raske ja sügava puudega laste tugiisikute koolitamisel ja nende töö korraldamisel. Samuti oleme aktiivsed partnerid Kriminaalpreventsiooni Instituudile vanglates ja arestimajades tugiisikuteenuse arendamisel ja osutamisel. 
 
Täna kutsuvad MTÜ "Ohvriabi" ja EELK diakooniatalitus kõiki kirikuid ja kogudusi eeloleval pühapäeval palvetama kuriteoohvrite ja nende lähedaste eest. Eestis langeb aastas kuriteoohvriks ligi 250 000 inimest, lisaks kogeb vähemalt sama palju inimesi ühel või teisel kujul lähisuhte vägivalda. Kõik need inimesed vajavad toetust, mõistmist ning hoolimist. 
 
Palugem siis  õnnistust ja armu kuritegudes kannatanud inimestele, vastutuse võtmist ja kahjude heastamist nende poolt, kes on kahjusid ja kannatusi põhjustanud, palugem endile mõistmist ja hoolimist ligimeste suhtes ning palugem, et Issand läkitaks töötegijaid, kes jagaksid Tema armu ja lepitust neile, kes seda vajavad kõige enam.

Avo Üprus
EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus
 
.............................................................................................................................


Lapsed hoitud, tugi pakutud!

Eesti Kirik 25.01.2017

2016. aasta jaanuarikuust viib Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele.

Lastevanemad, kellel on raske või sügava puudega lapsed vanuses 0–17 (k.a) eluaastat, saavad taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta. Lapsevanema jaoks on teenus tasuta. See on võimalik tänu Euroopa Sotsiaalfondi 2014–2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidavale projektile „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“. Tugiteenusteks on tugiisikuteenus, lapsehoiuteenus ja transporditeenus.

Pikemat artiklit saad lugeda siit.


Lapsehoiuteenuse raames on võimalik puudega lastel osaleda koolivaheajal laagrites.

Lapsehoius Inglitiib ja Männirahu Mõttemaja toimuvad koolivaheajal raske ja sügava puudega lastele (0 – 17 a) laagrid.

Oktoobris: 23 - 27.10.2017
Detsembris: 25 - 29.12.2017


Asukoht:  
Inglitiib Harkujärvel, Harkujärve kirikus, Kiriku tee 2
    Männirahu Keibul, Padise vallas

Laager on TASUTA! Kohtade arv piiratud!


Huvi korral võta ühendust:

gahtlin@gmail.com

...........................................................................................................Ilmus järjekordne Victim Support Europe uudiskiri
24.03

Selle aasta esimeses uudiskirjas on põhjalikult tutvustatud erinevates liikmesriikides toimunud üritusi seoses Ohvrite päevaga 22.02. Loomulikult on kajastatud ka MTÜ Ohvriabi konverents. 

Uudisleht on inglise keelne ja sellega saab tutvuda siin.

-------------------------------------------------------------------------


Ohvrite päevale pühendatud aastakonverents "Lapse kohanemine muutuvas ühiskonnas"
26.02.2016

23.02.2016 toimus Tallinnas Dzingli hotellis järjekordne traditsiooniks saanud MTÜ Ohvriabi aastakonverents "Laps kohanemine muutuvas ühiskonnas", millega tähistasime päev varem peetud üle-euroopalist kuriteoohvrite toetamise päeva. Seekordse konverensti teemaks olid taaskord lapsed, kuid arvestades, kui kiiresti ühiskonnas toimuvad muutused, siis tundus kohanemise teema olevat kõige aktuaalsem. Ja meil oli õigus, konverentsil osalejate huvi teemade vastu oli tuntav paljude küsimuste näol, mida ettekandjatele tehti ning huvi ei raugenud teemade vastu kuni viimaste minutiteni.

Seekordsed esinejad oli jurist Merit Jõgi, kes rääkis lapse perest ära võtmisest uue lastekaitse seaduse valguses. Lootuse Küla aktivist Raiman Kukk jutustas elavalt, mis juhtub, kui sattuda narkootikumide küüsi, kellele kohe järgnes MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja Jane Snaith kiindumushäirete teemal. Konverentsi teises pooles esines Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse spetsialist Ly Rüüs piiriülese pereeluga kohanemise teemal ja konverentsi lõpetas Ingli Mihkelsoo MTÜ Pagulasabist alaealiste pagulaste teemal.

Tagasiside konverentsi kohta oli väga positiivne ning kindlasti jätkub konverentsipidamise traditsioon ka järgmistel aastatel. 


Suur hulk külastajaid konverentsil, eereas üks esinejatest Raiman Kukk

-------------------------------------------------------------------------------------

Victim Support Europe aastakonverents

16.11.2015
9 - 10.11.2015 toimus Brüsselis järjekordne iga-aastane Euroopa Ohvriabi (Victim Supprt Europe) aastakonverents teemal "Putting victims right into practice: where are we?" ja liikmete üldkoosolek. 

 
Pildil vasakult: Victor Jammers (VSE juhatuse liige), Joao Lazaro (VSE asepresident), Terese Jimenez - Becerril Barrio (Europarlamendi liige), Vera Jourova (EU Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality), Ian Smith (Kuriteoohvrite Advokaatide Assotsiatsiooni president).

Nii konverentsil kui üldkoosolekul rõhutati ohvrite direktiivi olulisust kui alustala igale Euroopa Liidu liikmeriigile, kuidas tagada kuriteoohvritele vähemalt põhilised minimaalsed õigused ja vajadused. Alustatud on koostööd ka teist liiki ohvreid toetavate ühendustega, näiteks küberkuritegevuse, koduvägivalla, migratsiooni ja soovahetuse tõttu diskrimineeritute ühenduste esindajatega, kes olid kohapeal ja tutvustasid oma organisatsiooni tööd.

Üldkoosolekul tutvustati uut kodulehte www.victimsupporteurope.eu  mis annab lisaks tavakülastajatele infot VSE tegemistest ka liikmesriikidele läbi intraneti juurdepääsu erinevatele uuringutele ja nö raamatukogule. Valiti uus juhatus. Ja tutvustati järgmise aasta eesmärgina laieneda vähemalt 20 partnerorganistsiooni võrra. 
Konverentsi kõned ja täpsem ülevaade on saadaval VSE kodulehel.

Järgmine konverents ja üldkoosolek toimuvad 24-26.05.2016 Hollandis.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MTÜ Ohvriabi alustab uut kogupere seminari sarja
7.08.2015

28.08.2015 toimub Männirahu Mõttemajas suvelõpu kogupere seminar "ET laps kasvaks vitsata", mille eesmärk on anda osalejatele võimalus kuulata erinevaid spetsialiste rääkimas sellest, mida annaks ennetusena ära teha, et lapse kasvatamisel oleks vähem probleeme ja muresid. Seekordne hariv üritus on aga pisut teistmoodi kui tavapärane konverents, lisaks sellele, et toimumiskohaks on looduskaunis Männirahu Mõttemaja Nõval, on kõigil peredel võimalus tulla üheskoos. Samal ajal kui emad-isad saavad häid ja kasulikke mõtteid, on lastel võimalus koos juhendajaga lastealal põnevalt oma aega sisustada ning päeva lõpuks on soovijatel võimalus ka ööbida. 

Loodame, et seminar leiab rohket osavõttu ning kujuneb toredaks iga-aastaseks suvelõpu traditsiooniks, kuhu on alati soov koos perega tagasi tulla.


------------------------------------------------------------------------


Uudislugu Ohvriabi konverentsist "Käitumishäirega laps ja tema abistamise võimalustest" leidis kajastuse ka Victim Support Europe uudislehes
29.06.2015

Victim Support Europe (VSE) avaldab 2015 aasta algusest internetipõhist uudislehte, kus kajastatakse kõikide liikmesriikidega seotud uudiseid erinevatest ohvrite teemal toimuvatest riiklikest arengutest, käimasolevatest ja tulevastest projektidest ning põnevatest toimunud sündmustest. Selle aasta teises numbris on rubriigis "uudiseid liikmesriikdest" räägitud ka MTÜ Ohvriabi maikuus toimunud konverentsist. 

Uudisleht on inglise keelne ja sellega on võimalik tutvuda siin.


...................................................................................................


Tulemas järjekorde MTÜ Ohvriabi konverents 15.mail.2015
20.04.2015 

Veebruaris toimunud Ohvriabi aastakonverentsil kogusime osalejatelt tagasisidet, milles suur hulk inimesi väljendas huvi ja soovi uuesti konverentsile tulla, et õppida, kogemusi vahetada ja kontakte värskendada. Seekord korraldab MTÜ Ohvriabi konverentsi juba 15.mail 2015 Akadeemia Nordis teemal "Käitumishäirega laps ja tema abistamise võimalustest", kuhu on esinema kutsutud mitmed nimekad spetsialistid: Anne Tiko Tallinna Ülikoolist, superviisor Inge Tael, Anna Frank Tallinna Laste Turvakeskusest ja Meelike Saarna Perekeskusest Sina ja Mina.

Lisaks tutvustab Keili-Kollamaa Rander praktilisi võimalusi käitumishäiretega lastega töötamiseks väljatöötatud programmide ja lastelaagri näol. Lisaks tuleb konverentsile intervjuud andma lapsevanem, kelle lapsel on diagnoositud hüperkineetiline käitumishäire ning räägib oma loo.

Lõuna ajal on kõigil võimalik värskendada oma kontakte abistavate organisatsioonide infolaadal. Konverentsi täpsem ajakava, ettekannete teemad ja registreerimisinfo lähemalt kodulehelt konverents alt. 


Tänusõnad MTÜ Ohvriabi juhatuselt:
23.02.2015

Tänan kõiki, kes olid ühel või teisel moel seotud reedese konverentsiga.
Konverentsile registreerunud 83 inimesest oli kohal ligi 70 inimest, peale lõunat ehk 16.10, kui kõik pidi läbi olema, istus saalis 28 inimest. Tagasiside oli positiivne. Konverentsi vajalikkust hinnati kõrgeks.

Plaanime sel suvel korraldada samalaadsel teemal seminari, kus ruumi suurus ei piira osalemist. Reedese puhul ütlesin umbes 40 inimesele, et ruum on täis.

Sisu poolest: hea meel on tõdeda, et meie väikeses riigis on nii palju spetsialiste, kes on igapäevase tööga seonduvalt abiks lastele, kelle käitumisega probleeme esineb.

Üha enam usun, et kui teha tõhusamat tööd vanematega, saame paremaid tulemusi ka laste käitumises.

Ikka koostööhoos edasi,
Keili Kollamaa - Rander
MTÜ Ohvriabi juhatuse liige

______________________________________________

MTÜ Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi
PRESSITEADE
20.02.2015
 
Konverents „Kui laps käitub halvasti.“ on pühendatud üle-euroopalisele kuriteoohvrite toetamise päevale.

Üle-Euroopalise kuriteoohvrite  toetamise päeva puhul, mida Euroopas tähistatakse 22. veebruaril toimub täna MTÜ Ohvriabi ja Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonnaga koostöös Sotsiaalkindlustusameti saalis Pronksi tänaval konverents teemal „Kui laps käitub halvasti.“


MTÜ Ohvriabi on juba aastaid veebruaris tähistanud kuriteoohvrite toetamise päeva temaatilise konverentsi korraldamisega. Sel aastal on fookuses lapsed ja neid abistavad organisatsioonid, et jagada omavahel murekohti ning võimalikke abistamisjuhiseid. Konverentsile on kutsutud nende organisatsioonide esindajad, kes tegelevad probleemidesse sattunud lastega või keda selline teema puudutab. Huvi konverentsi vastu on olnud suur, kohtade arv täitus eelregistreerimisega pooleteist päevaga. Konverentsi avavad Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonnast Anniki Lai ja Sotsiaalkindlustusameti peadirektriss Juta Saarevet.
„Konverentsil räägitavad teemad peaksid andma kuulajaskonnale ka mingisuguse praktilise väärtuse, mitte olema lihtsalt üks järjekordne statistika“, leiab MTÜ Ohvriabi juhatuse liige ja konverentsi korraldaja Keili Kollamaa-Rander. Varasemad aastad on näidanud, et huvi seesuguste ürituste vastu, kus kolleegid üle Eesti saavad kokku, vahetavad kontakte ja kogemusi, on olulised ning MTÜ Ohvriabi kindlasti jätkab konverentsi korraldamise traditsiooni ka järgmisel aastal.
MTÜ Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi on tegutsenud juba aastast 1995. 2006. aastal loodi riiklik ohvriabisüsteem, mis kuulub Sotsiaalkindlustusameti alla ning millega mtü teeb tihedat koostööd. MTÜ viimaste aastate tegevus on paljuski keskendunud riskilaste abistamisele ja erinevate projektide läbiviimisele koostöös teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega.
Lisainfo:
Keili Kollamaa-Rander
MTÜ Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi
ohvriabi@ohvriabi.ee
 
Koostaja:
Gähtlin Leppänen
gahtlin@gmail.com


------------------------------------------------------------

MTÜ Ohvriabi projekt "Hei, kuulake meid!" sai kajastuse ajakirjas Eesti Kirik.


14.01.2014 "Õppida suhtlemisoskust, kasvatada sallivust.."
http://www.eestikirik.ee/oppida-suhtlemisoskust-kasvatada-sallivust/

EELK Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse lastele on külla tulnud koerateraapia spetsialist Maarja Tali oma truu sõbra koer Susiga. Lapsed teevad Susiga sõprust, koer on kannatlikkus ise, laseb end paitada ja kallistada. Käib järjekordne programmi «Bumerang» tund. Millega tegu?

Hasartmängu nõukogu on toetanud MTÜ Ohvriabi projekti, mis aitab noortel paremini oma emotsioone mõista, õpetab nendega toime tulema, parandab suhtlemisoskusi jne. Programmi on loonud psühholoogid Keili Kollamaa Rander ja Ada Kiipus, korraldab Ohvriabi vabatahtlik psühholoog Gäthlin Leppänen.
Ohvriabi juhatuse liige Keili Kollamaa Rander: «Programmi mõte on noorte suhtlemisoskusi parandada. See on välja töötatud koolide jaoks koolivägivalla vähendamise nimel. Kursuse kestus on 10 tundi, igal tunnil on erinev teema. Motiveerivaks elemendiks on see, et noored saavad valida kohe kursuse alguses koos juhendajaga endale sobiva lõpuürituse. Näiteks Peeteli noored lähevad kinno ja pitsat sööma. Pärast tunde millegi tegemisest ei taheta ju osa võtta, kuid neil siin on motivatsioon, mis neid kokku toob.»

Koer on inimese parim sõber
Kursuse osaks on ka koerateraapia, kuhu on kaasatud Maarja Tali oma koera Susiga. Kollamaa Randeri sõnul on suhtlemishäiretega lastel üheks ohumärgiks see, et nad teevad loomadele liiga. «Väiksest peale tuleb lapsele õpetada, et ühelegi elusolendile ei või liiga teha. Susi õpetab lastele sallivust ja loomaga suhtlemist.»
Kui koer siseneb ruumi, siis lapsed, ka kõige püsimatumad, jäävad imestusest vakka. Susi kõnnib väärikalt mööda tuba, peatub siin-seal ja nuusutab. Ta on rahu ise ja lapsedki on tema ümber rahulikud. Koer laseb end silitada, kammida ja kallistada. Maarja räägib, kuidas mõista tema kehakeelt. Ta on veendunud, et suhtlemine koeraga, üldse loomadega, on meie tervise seisukohalt väga oluline.
Koer Susi on laste lemmik, ta on oodatud külaline paljudes peredes, raamatukogudes, lasteaedades, koolides ja Tallinna lastehaiglas. Lugemiskoerana pakub Susi lastele võimalust õppida ja harjutada lugemist sõbraliku koera seltsis, kes ei sunni kiiremini lugema ega selgemini hääldama ehk ei anna hinnanguid, kuid keda laps võib lugemise ajal hoopis silitada.
Eeskätt on see mõeldud nendele lastele, kes veel ei oska soravalt lugeda ja vajavad harjutamiseks lisamotivatsiooni, või lastele, kes ei julge kõva häälega ette lugeda, aga peavad seda koolis tegema. Sõbralik teraapiakoer saavutab kiiresti kontakti nendega, kellel muidu suhtlemine raskusi teeb, olgu selle põhjuseks siis vaimne või füüsiline puue. Teraapiakoera peamiseks töövahendiks on tema hea süda ja sõbralik meel.

Koolitused kõikjal Eestis
Kursusel on oluline empaatia ehk teise inimesega osadustunde arendamine. Mida teine tunneb, kui teen talle haiget? Lapsed arvavad sageli, et teise tõukamine või löömine on lihtsalt mäng, vähem mõeldakse, et see võib olla teisele valus.
«Bumerangi» kursus kestab kümme tundi, mis aga ei ole piisav. Kollamaa Rander rõhutab, et aasta pärast tuleb sama rühm taas kokku ja siis uuritakse, kuidas lastel on läinud, ja kinnistatakse õpitut veel mõne tunniga. Kui lapse käitumises on midagi paremaks muutunud, on kursus oma eesmärgi täitnud.
Gäthlin Leppäneni sõnul panid Peeteli lapsed teda küll alguses proovile, kuid iga korraga on vastastikune suhtlemine läinud paremaks. «Mulle meeldib, et nad vabandavad, kui on halvasti käitunud.»
«Bumerangi» (VI–IX klassile) kursuse koolituse on saanud üle 200 inimese ja seda programmi tehakse paljudes koolides. Noorematele lastele loodi programm «Teine tee». Kollamaa Randeri magistritöö raames on nüüd ka ohvriempaatia programm. Koolitust saavad koolipsühholoogid, noorsoopolitseinikud, sotsiaalpedagoogid jt noortega tegelevad inimesed.

Tiiu Pikkur

----------------------------------------------------------------

17-19.11.2014 toimus Brüsselis iga-aastane Victim Support Europe aastakonverents,
kuhu olid kutsutud kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide ohrviabiorganisatsioonide liikmed, kes kuuluvad VSE ühendusse.
Toimus konverents ja töötoad, kus arutati EL direktiivi 25. artikli (mis määrab ohvritega töötamise minimaalsed standardid kõigis liikmesriikides, et garanteerida professionaalide üldine ning ka spetsiaalne väljaõpe ohvritega erapooletul, austaval ning professionaalsel moel käitumiseks) rakendumist erinevates liikmesriikides. Töötubades jagati kogemusi sarnastele probleemkohtadele lahenduste leidmiseks, nt ohvriabiorganisatsioonide vabatahtlike atesteerimise idee, professionaalide koolitamine jne. Kuna paljud riigid on teinud erinevaid põnevaid projekte, siis jagati ka infot, milliseid materjale on juba saadaval. Eestist osales kaks vabatahtlikku Gähtlin Leppänen ja Greenika Berezjuk. Peale konverentsi tehti Ohvriabile mitmeid ettepanekuid rahvusvaheliste projektide läbiviimiseks, millele hetkel ootame positiivset finantseerimisotsust Euroopa Komisjonilt.